WHY?

GDP per capita
UA / EU

2020

10%

%

2040

40 

WHO?

Pavlo Sheremeta 

Founder

Mykhailo Kolisnyk

Senior Fellow