Методологія

Прориви компаній

Прориви міст

1. Стратегія

Підходи до формування стратегії: структурний і реконструктивний підходи. 6 шляхів реконструкції меж ринку. Стратегічна канва. Цикл переживань і вражень споживачів. Карта цінностей клієнта. Визначення точок болю. Стратегічна карта. Сутність стратегічного проекту.

2. Проекти

Визначення проектних потреб, цілей, критеріїв успіху та обрання ключових результатів. Декомпозиція результатів: з чого складається продукт? Створення логічної послідовності виконання робіт. Ефективне використання ресурсів для досягнення максимальної цінності якнайшвидше.

3. Фінанси

Робота над бюджетами проектів, їх створення та оптимізація. Основи бюджетного планування. Обсяг та масштаб проекту та їхній вплив на бюджет. Фінансова стійкість проекту, розподіл витрат на фіксовані та змінні. Аналіз точки беззбитковості.

4. Впровадження

Реінжиніринг бізнес-процесів. Операціоналізація кінцевих цілей. Визначення ризиків, їх аналіз, оцінка. Методи керування ризиками.

5. Команда

Обговорення викликів в лідерстві і управління проектною командою. Пошук рішень. Побудова систем оцінки, стимулювання та мотивації при роботі в команді. Отримання зворотнього зв’язку.

6. Комунiкацiя

Розробка комунікаційних стратегій для організацій, персон та проектів. Комунікація змін. Кризові комунікації. Стратегічний діалог.

7. Рефлексiя

Рефлексія. Аналіз результатів проектів. Обговорення управлінських висновків і уроків.

На виході компанія отримує ефективну
команду управлінців з впровадженими
стратегічними проектами