Мережа компанії proryv.in.ua працює з набором інструментів, які є основоположними при створенні блакитного океану у новому ринковому вимірі. Всесвітньо популярні аналітичні інструменти апробовані Чаном Кімом та Рене Моборн, вже довго та ефективно використовуються на практиці для переходу від червоного до блакитного океану і у приватному, і у публічному секторах.

Досвід застосування інструментів

Iновація цінності

Це основний принцип роботи компанії у блакитному океані, який полягає у одночасному поєднанні диференціації та низьких затрат, що створює додаткову цінність для клієнтів та для компанії.

  • Зменшено вартість за рахунок виключення та зменшення некритичних факторів, на яких конкурує галузь
  • Підвищено споживчу цінність через підвищення та створення елементів, які не пропонує галузь

Зламайте зв’язок між цінністю та витратами відповівши на наступні питання:

  • Які кі фактори, які є загальноприйнятими можна усунути?
  • Які фактори, які є не критичні зменшити порівняно зі стандартами галузі?
  • Які критичні фактори слід підвищити відносно стандартів галузі?
  • Які фактори, які галузь ніколи не пропонувала, варто створити?

Стратегічна канва

Розкішний інструмент, який дозволяє візуалізувати і порівняти блакитноокеанний креатив та поточний стан справ.

Стратегічна канва виконує дві функції:

  • Діагностує нинішній стан справ на ринку, що дозволяє чітко побачити на яких факторах іде боротьба в галузі
  • Стимулює до дії, перефокусувавши увагу від конкурентів до альтернатив та від клієнтів до неклієнтів галузі

Горизонтальна вісь на графіку відображає ряд факторів, які є найважливішими у галузі. Вертикальна ж відображає рівень пропозиції, який отримають споживачі, від низького до високого.

Шість шляхів реконструкції меж ринку

Щоб бути лідером у галузі потрібно перестати змагатися з конкурентами. Постійна боротьба за клієнтів та перевагу у факторах, які ринок оголосив канонічними – це два головні фактори, що не дозволяють максимально ефективно використати наявні ресурси у межах усталених ринків. Тому ми пропонуємо шість шляхів для переходу від червоного океану, який отримав таке забарвлення через кров, яку проливають у конкурентній боротьбі до блакитного океану, який себе впевнено почуває над конкуренцією.

Червоний океан Блакитний океан
Галузь Фокус на конкурентах у межах галузі Пошук альтернативних ринків
Стратегічна група Фокус на конкурентній позиції у межах стратегічної групи Пошук стратегічних груп у рамках галузі
Група покупців Фокус на кращому обслуговуванні Перегляд групи покупців
Обсяг товарів та послуг Фокус на максимізації цінності продукту та якості сервісу у рамках існуючого ринку Пошук додаткових продуктів та послуг
Функціональноемоційна орієнтованість Фокус на ціновій ефективності з точки зору функціональноемоційної орієнтованості Переосмислення функціональноемоційної орієнтованості галузі
Час Фокус на адаптації до зовнішніх трендів, якщо такі з’являються Участь у формуванні зовнішніх трендів

Інструменти, що наведені вище – це тільки частина всього арсеналу. Перехід до блакитного океану потребує більше інструментів та відмови від попередніх практик, які є характерними для ринку виплеканого конкуренцією.

Щоб дізнатися першими про найновіші інструменти блакитного океану, підпишіться на наші новини. Прорвемось!